republika slovenijacenter za socialno delo šentjur pri celju

Uradne ure

ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

petek: 08.00 – 12.00

Poslovni čas

ponedeljek, torek, četrtek: 08.00 – 15.00

sreda: 08.00 – 17.00

petek: 08.00 – 13.00

prejemkivarstvo otrok družinevarstvo odraslihstoritve programi
Pravice iz javnih sredstev Starševski dopust Starševsko nadomestilo Družinski prejemki
Varstvo otrok Varstvo družine Urejanje preživnine

Ponedeljek, 27 Januar 2014 07:11

Dodatek za veliko družino v letu 2014

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

 

Sreda, 04 December 2013 10:25

Rok za oddajo vlog za subvencijo vrtca do 31.12.2013

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki uveljavljajo pravico do subvencije vrtca oddati novo vlogo, saj stare odločbe potečejo dne 31.12.2013. Čas za oddajo vloge za subvencijo vrtca za novo koledarsko leto 2014 je za vse vlagatelje v mesecu decembru, najkasneje do 31.12.2013.

Vlagatelji morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu (vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) osebno na CSD (v času uradnih ur), po pošti ali preko e-portala.

 

Sreda, 04 December 2013 10:06

Državna štipendija tudi za mladoletne dijake - sprejem vlog v decembru 2013

S 1.1.2014 se bo začel uporabljati novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), kjer je glavna novost, da so do državne štipendije lahko upravičeni tudi mladoletni otroci.

Pravico je mogoče uveljavljati na enotni vlogi - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je dosegljiva na spletni strani - http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf, v knjigarnah in papirnicah.

   

Ponedeljek, 02 December 2013 11:37

Sprejeti popravki socialne zakonodaje

Državni zbor je danes dokončno potrdil spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak meni, da bomo s spremembami olajšali prenekatero socialno stisko. Izboljšal se bo predvsem položaj enostarševskih pa tudi velikih družin.

 

Sreda, 28 Avgust 2013 13:05

V septembru izplačilo dodatka za veliko družino

Izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2013 je predvideno 12. 9. 2013, pred tem bodo upravičenci odločbe prejeli po pošti. Znesek dodatka za veliko družino s tremi otroki znaša 393,46 EUR, za družino s štirimi otroki pa 479,83 EUR.

   

Stran 1 od 4