republika slovenijacenter za socialno delo šentjur pri celju

Uradne ure

ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

petek: 08.00 – 12.00

Poslovni čas

ponedeljek, torek, četrtek: 08.00 – 15.00

sreda: 08.00 – 17.00

petek: 08.00 – 13.00

prejemkivarstvo otrok družinevarstvo odraslihstoritve programi
Pravice iz javnih sredstev Starševski dopust Starševsko nadomestilo Družinski prejemki
Varstvo otrok Varstvo družine Urejanje preživnine

Sreda, 04 Junij 2014 08:26

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.  

Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Ponedeljek, 27 Januar 2014 07:11

Dodatek za veliko družino v letu 2014

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. V letu 2014 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju.

 

Sreda, 04 December 2013 10:25

Rok za oddajo vlog za subvencijo vrtca do 31.12.2013

V mesecu decembru morajo vsi starši, ki uveljavljajo pravico do subvencije vrtca oddati novo vlogo, saj stare odločbe potečejo dne 31.12.2013. Čas za oddajo vloge za subvencijo vrtca za novo koledarsko leto 2014 je za vse vlagatelje v mesecu decembru, najkasneje do 31.12.2013.

Vlagatelji morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu (vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) osebno na CSD (v času uradnih ur), po pošti ali preko e-portala.

   

Sreda, 04 December 2013 10:06

Državna štipendija tudi za mladoletne dijake - sprejem vlog v decembru 2013

S 1.1.2014 se bo začel uporabljati novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), kjer je glavna novost, da so do državne štipendije lahko upravičeni tudi mladoletni otroci.

Pravico je mogoče uveljavljati na enotni vlogi - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je dosegljiva na spletni strani - http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/vloga_zupjs_obr_8_45.pdf, v knjigarnah in papirnicah.

 

Ponedeljek, 02 December 2013 11:37

Sprejeti popravki socialne zakonodaje

Državni zbor je danes dokončno potrdil spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih in spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak meni, da bomo s spremembami olajšali prenekatero socialno stisko. Izboljšal se bo predvsem položaj enostarševskih pa tudi velikih družin.

   

Stran 1 od 5